Struk i stomak superset

– Osoba A radi na: kosim trbušnjacima

– Osoba B radi na: kosim trbušnjacima

1. Osoba A i B sede na podu okrenute leđima jedna od druge sa blago savijenim kolenima, i stopalima koja se dodiruju.

2. Osoba A drži medicinku u rukama i  dodaje loptu osobi B, rotirajući gornji deo tela ulevo. Osoba B se rotira udesno da bi je preuzela.  Onda se rotira ulevo da bi dodala loptu nazad osobi A, dok se ona rotira udesno.

3. Ponovite proces dok svako ne bude držao loptu 20 puta.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.