deca
Naučite ih da mogu sve! (foto: Petras Gagilas/Flickr.com)

Mnogo je efektivnije pokazati deci da mogu postići sve što požele nego im to jednostavno reći. Poznat je stereotip da su žene te koje vode brigu o deci, a da su muškarci “glave porodice”. Ovaj stereotip se mora odbaciti. Kada roditelji “promovišu” jednakost polova, deca postaju svesna da granice ne postoje.

Jednakost polova

Situacija: Oko 65% porodica zavisi od plata oba roditelja, ali svega 9% njih vodi jednaku brigu o deci, kućnim poslovima i finansijama. Istraživanja su dokazala da ravnopravna podela poslova između oba roditelja ima pozitivan efekat na dečiju psihu.

Rešenje: Podelite sa partnerom brigu o deci o obavljanje kućnih poslova i otvoreno pričajte sa decom o tome. Devojčice čiji očevi obavljaju kućne poslove veruju da imaju veći izbor prilikom odbaira budućeg zanimanja.

Mame, ne trudite se da budete savršene

Situacija: Vreme koje oba roditelja provode sa svojom decom nema veliki uticaj na njihov budući uspeh, ali su majke te koje se trude da što više vremena provode sa svojom decom, a često se dešava da sebi postavljaju nerealne ciljeve kada je roditeljstvo u pitanju. Iz ovog razloga, majke su često pod stresom što ima negativan uticaj na decu.

Rešenje: Nemojte se neprestano truditi da budete savršene majke. Promenite svoj pristup roditeljstvu i nemojte sitničariti. Uključite svog supruga – deca su najsrećnija kada su oba roditelja uključena u njihovo vaspitavanje.

Tate, budite aktivniji

Situacija: Deca čiji se očevi trude da što više vremena provode u krugu porodice imaju veće samopouzdanje i izraženije kognitivne i socijalne veštine.

Rešenje: Očevi, budite aktivni! Pomozite svojoj deci da urade domaće zadatke, čitajte im bajke pred spavanje. Ne morate biti savršeni, bitno je da se potrudite.

Odbacite stereotipe

Situacija: Tradicionalno, igračke za devojčice su “usmerene” na promovisanje lepote i brigu o drugima, dok se igračke za dečake fokusiraju na razvijanje takmičarskog duha i spacijalnu orjentaciju. U filmovima su žene prikazane kao osobe “nižeg ranga” , dok su muškarci često agresivni.

Rešenje: Pobrinite se da vasa deca imaju što veći izbor igračaka, kako bi uspešno razvijala različite veštine. Obratite pažnju na ono što vasa deca čitaju i gledaju, kao i na poruke koje te knjige i filmovi šalju.

Neka džeparac bude isti za sve

Situacija: Razlika u visini džeparca počinje mnogo ranije nego što mislite. Roditelji često više “cene” kućne poslove koje obavljaju muška deca (kao što je izbacivanje smeća) nego poslove koje obavljaju devojčice (kao što je na primer postavljanje stola). Rezultat toga je da muška deca bivaju bolje nagrađena za obavljen posao i dobijaju veći džeparac nego devojčice.

Rešenje: Neka vasa deca obavljaju iste poslove i dobijaju jednake nagrade. Mogu “na smenu” postavljati sto i izbacivati smeće. Na taj način će odrasti u ljude koji će biti svesni da bi trebalo da i muškarci i žene obavljaju iste poslove, ali i budu jednako nagrađeni!

Dozvolite svojoj ćerki da “bude glavna”

Sitacija: Kada devojčice pokušaju da se izbore za svoja prava ili jasno i glasno kažu šta misle, kritikuju ih zbog toga što “vole da šefuju” i “prave se pametne”. Vremenom, devojčice gube želju da budu vođe, i ta uloga se prepušta muškarcima.

Rešenje: Dozvolite svojoj ćerki da sama sebi odredi ciljeve i način na koji će ih postići. Ohrabrujte je na njenom putu ka uspehu kako bi stekla samopouzdanje, predložite joj da se oproba u nekom sportu ili nekoj drugo van-nastavnoj aktivnosti.

Ne govorite svom sinu da se “ponaša kao muško”

Situacija: Jako je važno da svog sina naučite da pravilno neguje svoje emocije, ali i da vodi brigu o drugima. Dečake roditelji često “pritiskaju” da budu u svakoj situaciji budu jaki i stabilni, a takva vrsta pritiska ima negativan uticaj na psihu dece.

Rešenje: Naučite svog sina ceni inteligenciju i svest više od snage. Neka poštuje svoja osećanja ali i osećanja drugih ljudi.

Izvor: slideshare.net/LeanInCommunity
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.