Značaj postavljanja cilja u karijeri

Pojedini ljudi apsolutno znaju šta je njihov cilj, dok se drugima vremenom ciljevi mogu menjati. Bez obzira na to, uvek treba da imate cilj. 

Bez cilja ne možete uspostaviti plan i izgraditi veštine i iskustva neophodna za postizanje vašeg cilja. Cilj vam omogućava da temeljite svoje veštine, identifikujete praznine i izmerite napredak u popunjavanju tih praznina.

Predstavljamo vam 4 koraka koje je opisao Stiven Brazones, finansijski direktor u kompaniji Raven Industries.

“Delim sa vama svoj pristup u nadi da ću moći da vam pružim okvir koji možete koristiti za postizanje ciljeva u karijeri. Ovo nije jedini pristup, ali je pristup koji je imao najviše rezultata kod mene. To je onaj koji sam koristio, zajedno sa snažnim mentorstvom i podučavanjem, da bih postigao svoj cilj da postanem glavni finansijski direktor javnog preduzeća.

  1. Prvenstveno sam izvršio popis svojih veština i iskustava. U ovom trenutku nisam imao puno iskustva, ali znao sam koje su moje glavne prednosti. Zapisao sam ih na papir. Ovo je bila moja polazna osnova. Ako ste iskreni prema sebi, nećete odabrati cilj za koji nemate potrebne veštine da biste ga postigli. Bio sam osoba koja je okrenuta finansijama, moje obrazovanje je bilo iz finansija i ekonomije, a veštine potrebne za postizanje mog cilja bile su u skladu sa mojim prednostima.
  2. Drugo, sastao sam se sa finansijskim direktorom jedne kompanije, kako bih bolje razumeo koje veštine i iskustva on poseduje i kako bih razumeo koje veštine i iskustva su potrebne za ovu poziciju. Zapisao sam sve na papir. To mi je pokazalo u kom smeru da gradim svoj plan. Utvrdio sam razlike između svog osnovnog stanja i cilja da utvrdim praznine koje je trebalo da popunim.

Vreme za izvršenje

  1. Prvo i najvažnije, morate postizati rezultate. Bez rezultata, nove mogućnosti će se teže pojaviti i biće vam nemoguće da steknete nove veštine i iskustva potrebna za postizanje vašeg cilja. Dostavljajte rezultate iz dana u dan, trudeći se da premašite očekivanja svakom prilikom koja vam se ukaže. Naporan rad i rezultati prethode novim i zanimljivim prilikama. Nemate pravo ni na šta!
  2. Drugo, pronađite dobre mentore i saradnike unutar kompanije. Radite sa njima, delite svoje ciljeve i težnje. Odluke o pružanju novih mogućnosti, tj. unapređenja,  ne donosi isključivo vaš nadređeni. Uglavnom na to utiču njegov nadređeni i ljudi koji su na istoj poziciji kao i vaš nadređeni. Strateški izaberite mentore koji su na vama bitnim pozicijama, one na koje se ugledate, i gradite odnose sa njima.
  3. Treće, nemojte površno ocenjivati nove mogućnosti na osnovu titule koju ćete dobiti, plate ili vašeg nadređenog. Ako vam se pruži prilika da popunite svoje praznine i dodatno ih proširite, iskoristite je. Dobićete besplatno obrazovanje i steći ćete veštine i iskustva koja vas čine vrednijim za vašu organizaciju. Uslediće naknada. Ako vas motiviše kompenzacija, uvek možete negde pronaći sličan položaj za više novca, ali nećete povećavati svoju dugoročnu vrednost, već postoji šansa da ćete je ograničiti.
  4. Na kraju, budite strpljivi, ali ne previše. Vaša ambicija biće očigledna onima koji kontrolišu vašu budućnost. Rokovi kompanije nisu uvek usklađeni sa vašim, ali te iste kompanije ne žele da izgube talentovane ljude. Radite sa mentorima, nadređenim i ljudima koji su na nivou vašeg nadređenog da biste izrazili svoja interesovanja. Taktično odavanje ambicije uz profesionalno strpljenje je najsigurniji put za vas.”
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.