Monja---Sattva-YOGA-(2)

Poreklom direktno iz Majke Indije, sa podnožja Himalaja, drevnog grada jogija koje se zove Rišikeš dolazi Sattva joga. Mesto u kome se mudrost i jednostavnost života prelivaju u jedno.

U prevedenom značenju reč sattva znači celina, istina i balans. Ona je drevna i nova u isto vreme. Ova vrsta joge je kompletan put kojim se kreira iskustvo celine, kako na individualnom, tako i na kolektivnom planu. Ima holistički pristup, koji uključuje drevne jogičke tehnike, kako bi kreirala čist put za pojedinca i omogućila mu iskustvo potpunog, zdravog, radosnog i praktičnog života.

Sattva joga je konstantna evolucija kroz prakse meditacije, asana, pranajame, krija, slobodnog pokreta, radikalne budnosti i bezvremenske mudrosti. Ovakva joga je sloboda, dubina, prisutnost, transcedencija, užitak, saosećanje, milost, istina kao i humor i iskrenost. Sa Sattva jogom, mi se približavamo razumevanju ne-dualnosti, gde mirnoća i pokret egzistiraju istovremeno. Tu onda nastaje iskustvo oslobođenja i slobode na svakom nivou našeg postojanja. Uključuje i transceduje sve aspekte joge, gde je ona simultano i celina i deo te celine, i tako zapravo nastaje nova inteligencija. Ona je živa.

Na putu Sattva joge, pojedinac živi život u praksi. Sattva jogi je uvek student, čak i ako je možda nekome učitelj. On je najiskrenije odan svojoj stazi ili Dharmi koju sledi. Duboko neguje drevni odnos zajednice, živeći u istini i slaveći radost postojanja. Zajednica može biti mnogo snažnija od samog pojedinca, gde stapajući se jedni sa drugima, doprinosimo velikom kapacitetu za dalju zajedničku evoluciju.

Sa Sattva jogom, otvaramo se iz srca, iz mesta gde isijava naš izvor, naš kontakt s Apsolutom. Ovde sattva jogiji dozvoljavaju intuiciji da bude glavna vodilja na putu evolucije svoje dharmičke staze.

Monja---Sattva-YOGA-(1)

Tokom vežbanja, pojedinac ima iskustvo najdubljeg otvaranja jer je vođen i ohrabren da se prepusti unutrašnjem vođstvu bez zadrške. Tu nastaje radikalna inspiracija i univerzalna mudrost, gde učitelj i polaznik postaju čist i otvoreni kanal tokom samog časa. Oboje imaju jaku svesnost služenja duhu sa autentičnim srcem.

Svaki čas je putovanje kroz mudrost. Putovanje je uvek inspirativno, jasno i vodi studentove misli kao i telo ka transformaciji i transcedenciji. Časovi su podržavajući, bez osuđivanja i dozvoljavaju pojedincu da slavi svoju unutrašnjost bez okova i otpora na jedan unikatan i potpuno drugačiji način. Čas se uvek odigrava KROZ učitelja, ne od njega samog. Učitelj je sprovodnik znanja koji se trudi da inspiriše studente kako bi se otvorili evoluciji.

Sattva joga je u vezi sa iskustvom, nikad u vezi sa takmičenjem, ili u zauzimanju zahtevnih asana i samodokazivanja. Predstavlja kraj čekanja jer je izvanredno živa. Ona je ta koja omogućava da sagledamo našu pravu Prirodu.

Monja Švec, stomatološka sestra i zubni tehničar, svoje profesionalno zvanje je ipak pronašla kao instruktorka joge u dalekoj Indiji, na obalama okeana.
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.