Zemlje u kojima je najbolje i najgore biti žena!

zena
Srbija među zemljama u kojima je dobro biti žena! (foto: JD Hancock/Flickr.com)

Diskriminacija nad ženama nije samo moralno pitanje: loša je i po ekonomiju!

Borba protiv diskriminacije žena, polna ravnopravnost, poštovanje i omogućavanje ženi da može da sedi u skupštini, bude zaposlena na vodećim pozicijama u kompanijama, bude vrhunski sportista ili šta god poželi – to su problemi kojima se bavimo godinama u nazad. Ipak, pomera se granica u svesti ljudi kada je u pitanju ova tema, iako postoji mnoštvo primitivnih ili malih sredina koje ne misle tako, a ne smemo zaboraviti ni kulturu i religiju nekih zemalja koja bitno utiče na shvatanja, predrasude, stereotipe i koncept posmatranja žene kao bića sa ili bez prava.

[tweetherder]Šta je sa ekonomijama zemalja u kojima je visok stepen diskriminacije ili obrnuto? [/tweetherder]Poslednja istraživanja pokazuju da su zemlje u kojima je ženi pružena šansa da bude ravnopravna i slobodna, ekonomski naprednije, za razliku od tradicionalnijih kultura. Tačnije, novi izveštaji govore da diskriminacija nad ženama mnogo košta neke zemlje. A, verovali ili ne, među zemljama u kojima žene imaju punu slobodu i u kojima je najbolje živeti ukoliko ste žena nalazi se i Srbija.

Najbolje zemlje za žene:

1. Belgija

2. Francuska

3. Slovenija

4. Španija

5. Srbija

Novo istraživanje OECD razvojnog centra, bavi se institucionalnim barijerama koje ugrožavaju prava žena, put do pravde, vlasništvo nad imovinom i sticanje moći. U pitanju je instrument koji meri ove pokazetelje a koji se zove Social Institution & Gender Index (SIGI). Zasnovan na zakonima i socijalnim normama, kao što su ograničenja kada žena može da stupi u brak ili nivo favorizovanja muškog deteta u odnosu na žensko ili sticanje bogatstva. Visok nivo ovog indeksa pokazuje visok nivo diskrimincaije, dok nizak nivo pokazuje nizak nivo diskriminacije.

Nažalost, nisu svih 160 zemalja dostavile sve podatke, tako da ni rangiranje nije potpuno merodavno. Među zemljama koje nisu učestvovale u istraživanju su SAD i neke zemlje Zapadne Evrope.

Međutim, rezultati iz 106 zemalja pokazuju top 5 najboljih i top 5 najgorih zemalja. Zemlje poput Francuske i Italije pokazuju nisku stopu diskriminacije, za razliku od Bangladeša ili Somalije koje idu u drugu krajnost.

Izveštaj o zemljama gde su ženama ugrožena prava

Diskriminacija nad ženskom decom, kao što su prerani brak, ograničeno obrazovanje, povećava šanse od tinejdžerske trudnoće i ograničava mogućnost za donošenje odluka u okviru porodice, kao i sposobnost da napreduje, doprinese blagostanju svoje porodice. Budući razvojni ciljevi i intervencije moraju uzeti u obzir sve socijalne  institucije ovih zemalja koje ne dozvoljavaju  da se prekine ciklus nejednakosti.

Najgore rangirane zemlje za žene:

1. Čad

2. Mali

3. Gambija

4. Sudan

5. Jemen

Dobra i ohrabrujuća vest je da se u nekim zemljama stanje poboljšava. Na primer, stopa stupanja prerano u brak u Malaviju je pala sa 36% u 2010. na 26% u 2014. godini (u poređenju, 16% devojaka od 15-19 godina udato u ekonomski razvijenim zemljama). Pored toga, u Ruandi su 63% žena u parlamentu u odnosu na manje od 10% u zemljama poput Brazila i Egipta.

Najbolje rangirane zemlje poput Belgije garantuju prava žena u porodici, slobodu od nasilja, pristup resursima, kao i građanska i politička prava. Takođe imaju i nisku stopu nasilja zasnovanu na razlici u polovima. U Belgiji je odnos polova u parlamentu i politici 50%.

Nasuprot tome, običaji ranog stupanja u brak i nejednaka imovinska prava ometaju napredak žena u podsaharskoj Africi, najmanje razvijenom regionu. Na primer, žene se suočavaju sa zakonskim preprekama ili prepekama za uobičajene finansijske usluge (u 16 zemalja) – ne mogu da otvore račun ili podignu kredit.

U izveštaju se kaže da svakog dana, širom sveta, žene i devojke doživljavaju neki vid diskriminacije samo zato što su žene. Tokom čitavog života nailaze na razne oblike ugrožavanja njihovih prava. To ujedno utiče i na sposobnost i mogućnost pristupa pravdi, prava na izbor i razvoj.

Dakle, ekonomski slabo razvijene zemlje imaju stroge zakone, žene su u ograničenim pozicijama, ne mogu da se razvijaju kako žele i to bitno utiče na svest ljudi u tim zemljama, samim tim i na produktivnost i uspešnost neke zemlje (upravo zbog ograničenja i nemogućnosti napredovanja).

Da li vas je iznenadilo što se Srbija nalazi među zemljama sa najmanjom vrednošću ovog indeksa koji pokazuje nivo diskriminacije nad ženama?

Ovde možete pogledati zvanične i detaljne podatke za Srbiju.

Izvor: fastcoexist.com
3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.