Tag: Vežbe za triceps

Fleksija uz zid

1. Stanite pravih leđa, pored zida, lice je okrenuto profilom ka zidu, i ispružite ruku…

Zamah sa zvonom

1. Stanite pravo, noge su u širini ramena. Desnom rukom u nivou grudi držite zvono,…

Biceps i triceps superset

– Osoba A radi na: bicepsima – Osoba B radi na: tricepsima Stanite licem okrenuti…

Ekstenzija tricepsa

1. Sedite na klupu i uhvatite teg od 5kg iza vaše glave sa obe ruke.…

Potisak u vodi

1. U vodi ste na dubini do struka, laktovi su uz struk, ruke savijene, dlanovi…

Triceps propadanje

1. Sedite na ivicu kreveta ili klupe. Ruke stavite sa obe strane zadnjice, držite se…

Kosi trbušnjaci na kauču

1. Sedite na ivicu kauča, ispruženih nogu, sa petama na podu. Stavite šake pored tela…

Istezanje za ruke i ramena

1. Sedite na ivicu kauča, pravih leđa, stopala na zemlji. 2. Ispružite ruke sa obe…