Tag: Vežbe za triceps

Fleksija uz zid

1. Stanite pravih leđa, pored zida, lice je okrenuto profilom ka zidu, i ispružite ruku…

Zamah sa zvonom

1. Stanite pravo, noge su u širini ramena. Desnom rukom u nivou grudi držite zvono,…

Potisak u vodi

1. U vodi ste na dubini do struka, laktovi su uz struk, ruke savijene, dlanovi…

Triceps propadanje

1. Sedite na ivicu kreveta ili klupe. Ruke stavite sa obe strane zadnjice, držite se…