Konzumiranje marihuane uništava sive ćelije?

marihuana

Još jedna studija dokazala je da redovna konzumacija marihuane dovodi do promena na mozgu korisnika. Naučnici sa University of Texas at Dallas nakon sprovođenja nekoliko istraživanja došli su do dokaza da osobe koje redovno konzumiraju marihuanu imaju manju gustinu sivih ćelija u orbitofrontalnom korteksu (OFC) mozga, koji je “zadužen” za odlučivanje i procesiranje emocija, nego što je slučaj sa mozgovima ljudi koji ne konzumiraju marihuanu. S druge strane, kod prvih je uočena veća povezanost između različitih delova mozga.

“Povećana povezanost između različitih delova je verovatno pokušaj mozga da se rekonektuje tj. da nadoknadi gubitak sivih ćelija”, zaključila ja autorka studije, Francesca Filbey.

Ranije studije koje su se bavile istraživanjem potencijalnih efekata konzumiranja marihuane na mozak, često su davale kontradiktorne rezultate, verovatno zbog korišćenja različitih metodologija. Iz tog razloga, naučnici sa University of Texas at Dallas koristili su različite tehnike prilikom upotrebe magnetne rezonance u svom istraživanju.

Otkriveno je i da su ispitanici koji su u mladosti počeli sa konzumiranjem marihune, posedovali veći broj “konekcija” u orbitofrontalnom korteksu, od onih koji su sa konzumiranjem počeli u srednjim godinama.

Iako su naučnici utvrdili da, u proseku, korisnici marihuane imaju niži IQ u odnosu na pripadnike “kontrolne” grupe, ova razlika nije smatrana značajnom budući da nije dokazana povezanost između IQa i gustine ćelija u orbitofrontalnom korteksu.

Zagovornici korišćenja marihuane doveli su u pitanje relevantnost ove studije, navodeći da u obzir nisu uzeti faktori poput kvaliteta života i kognitivnih sposobnosti ispitanika.

“Postoji mogućnost da korisnici kanabisa imaju drugačiju životnu rutinu od pripadnika kontrolne grupe”, izjavio je Paul Armentino, pripadnih svetske organizacije koja se bori za legalizaciju marihuane (National Organization for the Reform of Marijuana Laws). “Iz tog razloga, smatram da rezultati ovog istraživanja imaju jako malo ili nimalo značaja.”

Naučnici koji su učestvovali u studiji prihvataju činjenicu da istraživanje nije utvrdilo da li je konzumiranje marihuane izazvalo promene na mozgu ili obrnuto, te su istraživanja nastavljena kako bi se utvrdilo šta je od ta dva uzrok, a šta posledica.

Izvor: iflscience.com
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.