Isceljujuća moć bioenergije

bioenergija

Puno puta se do sad čulo o tome da bioenergiju imaju samo posebni, nadareni ljudi i da ne može svako biti bioenergetičar. Često se tako idetifikovani ljudi pozivaju na dar od boga i da to ne može praktikovati svako.

Naravno da postoje ljudi sa posebnim talentima i verovatno natprirodnim moćima, ali kada je reč o bioenergiji, prvo je potrebno razumeti šta ona zapravo jeste i kako radi, pa će se zaključak o tome ko je može sprovoditi, sam dati.

Bioenergija zapravo predstavlja emitovanje biomagnetnih talasa koji se emituju i nastaju kao rezultat biohemijskih i fizioloških procesa rada naših ćelija. Svaka naša ćelija ima sopstveni program po kojem funkcioniše. Svaka naša ćelija takođe ima i svoj bioelektromagnetni omotač.

original

Kada dođe do disbalansa, odnosno do poremećaja stanja tog omotača ili aure svake pojedinačne ćelije našeg tela, polako dolazi i do poremećaja na fizičkom nivou, te dolazi do pojave bolesti. Uzroci su mnogobrojni: svaki vid zračenja-tehničko, kosmičko, zračenje loših misli, može izazvati ovakve poremećaje, pa na kraju i bolest. S tim u vezi se može razumeti teorija o lečenju pozitivnim mislima i da, kako mislimo, tako će nam biti.

To je upravo glavno objašnjenje termina bioenergije, a ono što se sprovodi kao terapija bionergijom najpre se odnosi na sprovođenje univerzalne, kosmičke, odnosno životne energije. Jako je važno znati razliku između ova dva pojma, i ako se često isti termin daje za različite pojave.

Kada smo objasnili razliku, sada možemo razumeti da bioenergiju poseduje svako živo biće i to u većem ili manjem potencijalu. Dok je čovek živ-posedovaće bioenergiju. Bioenergetski potencijal se menja, pa čak i na dnevnom nivou. Njeno veliko ili manje prisustvo zavisi od puno faktora, a svi se zbrajaju u stil života. Naš način života je upravo glavni i odgovoni uzrok visokog ili niskog biopotencijala. Dakle, ako živimo, mislimo i hranimo se zdravo, energetski potencijal biva visok sa tendencijom porasta. Ako je mentalna higijena i način ishrane i življenja uopšte, nedovoljno dobar, nije uputno ni razmišljati o tome da se bavimo bioenergijom u terapeutske svrhe, ali možemo biti pogodan korisnik.

Kako bioenergija deluje?

Kada se radi o metodi isceljivanja bioenergijom, misli se na sprovođenje životne energije do tela korisnika. Terapeut je samo u funkciji medijuma, dakle, sprovodnik ili kanal univerzalne životne energije koja u sebi ima određen broj informacija koje su korisniku potrebne. Osobe koje tvrde da imaju bioenergiju ili da su istu nasledili od svojih predaka, moraju znati da je moguće samo to da imaju izražen bioenergetski potencijal za sprovođenje bioenergije i nikako ne bi smeli da je sprovode bez dobrog poznavanja tehnike. Kada se ne poznaje tehnika rada, može doći do situacije da neobučeni, samozvani terapeut pošalje korisniku izvesnu količinu sopstvene bioenergije, a za uzvrat može poprimiti lošu vibraciju energije korisnika koja u sebi nosi informaciju o bolesti. Zato se često čuje da bioenergetičari uglavnom stradaju od bolesti svojih klijenata.

Kako bi se to sprečilo, da bismo sebe zaštitili, a pacijentu zaista pomogli, neophodno je dobro savladati tehniku energoterapije.

aura

Šta sve bioenergija može da isceli?

Metodom bioenergije se može uticati na razbijanje energetskih blokada u telu, odnosno čakrama (energetskim izvorima), može se izazvati bolji i stabilniji rad organa, očistiti loša energija, mogu se ‚”vaditi” bolovi i upale, kao i balansirati biomagnetno polje (aura), celog tela. Samim tim se može povećati energetski potencijal korisnika.

Bioenergija ne leči, ona samo podstiče telo da se samo isceli. Nešto isceliti znači upravo da to bude u svoj svojoj celini. Bioenergija šalje telu adekvatan zbir informacija za njegovo stabilno funkcionisanje i samim tim telo podstiče na dobro sveopšte stanje.

Veliki broj bolesti i stanja su evidentirani kao uspešno izlečeni. Uspeha u većoj meri neće biti kod terminalnih faza bolesti raka, kao i metastaze. U ovakvim situacijama se mogu umanjiti bolovi i tako omogućiti oboleloj osobi da se bolje oseća. Međutim, postoji veliki broj primera gde se bioenergija pokazala kao uspešno rešenje tamo gde službena medicina nije imala uspeha.

energeia

Ko sve može postati bioenergoterapeut?

Često se čuje od uspešnih i u svetu priznatih bioenergetičara da dobar bioenergetičar pre svega mora biti dobar čovek. Naša želja da pomognemo nekome je upravo najveći uslov uspešnosti davanja energije i na kraju isceljenja. Poverenje klijenta u terapeuta je takođe jedan od ključeva, dok njegovo verovanje u bioenergiju nije relevantno.

Svako koga zanima područje ezoterije i sve ono što se ne može golim okom videti, a svakako je oko nas, a pri tom ima čistu želju da pomogne sebi i drugima, može biti zgodan kandidat za energoterapeuta. Preduslov je, naravno, dobro psiho-fizičko stanje i pozitivan stav. Bioenergijom se, dakle, možemo baviti, uslovno rečeno svi, ne mareći za to da li smatramo imamo li ili ne ‚”čudesne moći‚”. Bioenergija nije čudo. To je prirodni potencijal svih nas od trenutka našeg rođenja, koji smo dobili kao dar kako bismo se lakše snašli u ovom životu. Naš um i društveni nameti nas mogu prilično ograničiti i stvoriti barijere na putu do sebe, do onoga što u biti zaista jesmo, a to je da smo većim delom svoga bića čista energija ljubavi i da smo kao takvi utopljeni u svekoliku energiju koja zaista jeste sve i svuda oko nas. Osvestiti ove visine, može značiti otrkiće puta koji nas vodi našoj istini i suštini, pa na kraju i prirodi (pri svom rodu).

Zato, ne dajte se prevariti, mnogo smo više no sto mislimo da jesmo.

Bioenergija spada u alternativni pristup lečenju, a u našoj zemlji je registrovana kao metod još 2007 godine. Bioenergijom se mogu baviti svi oni koji nemaju medicinsko obrazovanje, ali su ograničeni na korišćenje ove metode u svrhe čuvanja i poboljšanja zdravlja, a nikako lečenja ili davanja dijagnoze klijentima. Ako je krajnji ishod ove metode ipak izlečenje, dakle poboljšanje zdravlja, onda je to uspeh za svakoga.

Gde se može naučiti tehnika bioenergije?

U našoj zemlji se ne može naići na puno škola koje rade obuke klasične bioenergije. Uglavnom su to škole reikija, rekonekcije, teta hilinga i sl. Škola bioenergije se može završiti u zemljama regiona kao što su Hrvatska, Slovenija, Austrija. Međutim, svako ko želi da savlada tehnike ove metode, uskoro će to moći izvesti i u našem udruženju za očuvanje i poboljšanje zdravlja.

Marko Marinković

Master profesor sporta i fizičkog vaspitanja. Zainteresovan je za delatnosti alternativne medicine (bioenergija, reiki, su-đok, hiropraktika, radiestezija). Organizuje razne radionice na temu podizanja vibracije svesti i o alternativnim pristupima poboljšanja zdravlja. Vlasnik udruženja za očuvanje i poboljšanje zdravlja BIOKOD. U slobodno vreme, bavi se sportom i umetnošću. Kontakt: marinkovmarko@gmail.com 064 23 11 250

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.