Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama!

Žene i dalje ćute (Foto: Michael Knapek/Flickr.com)
Žene i dalje ćute… (Foto: Michael Knapek/Flickr.com)

1999. godine Ujedinjeni narodi su prihvatili 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Taj datum je odabran u znak sećanja na sestre Mirabel koje je 1960. godine u Dominikanskoj republici brutalno ubio diktator Trujillo.

Odluka o tom datumu donešena je na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba održanom u Bogoti 1981.godine.

Nasilje nad ženama događa se u raznim aspektima; od ženskog i porodičnog pa do društvenog života. Ono obuhvata narušavanje građanskih, kulturnih, ekonomskih, političkih i društvenih prava žena.

Od svih kriminalnih dela u Velikoj Britaniji četvrtina je izvršena nad ženama. U Kanadi je svaka deseta žena žrtva nasilja svog partnera, a u SAD-u svaka šesta.

Ti podaci su nepotpuni jer većina nasilja ostaje neprijavljena!

Nasilnici su osobe svih profesija i socijalnih struktura, od intelektualaca, radnika do dobro situiranih građana i političara. Većina pravnih sistema smatra nasilje u porodici kriminalnim delom koje podleže sankcijama.

Ti mehanizmi ponekad se nedovoljno koriste i zbog toga su se u mnogim zemljama žene same organizovale i otvorile skloništa za žene žrtve nasilja u porodici, tzv. Sigurne kuće.

SOS telefon za žene koje su preživele nasilje 011 266 2222

"Nikada više" grafit u Rigi, Letonija
“Nikada više” grafit u Rigi, Letonija (Foto: Adam Jones/Flickr.com)
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.