Bipolarni poremećaj – šta je to?

Većina ljudi zapravo nije ni svesna da ima bipolarni poremećaj ličnosti! (foto: Valeria Sanchez/Flickr.com)
Većina ljudi zapravo nije ni svesna da ima bipolarni poremećaj ličnosti! (foto: Valeria Sanchez/Flickr.com)

Svi u životu imamo uspone i padove, ali za osobe koje pate od bipolarnog poremećaja ove oscilacije u raspoloženju su vrlo izražene. Simptomi ovog poremećaja mogu naškoditi vašem odnosu sa bližnjima kao i produktivnosti na poslu.

Iako je ovaj problem danas rešiv, zahvaljujući novim saznanjima i dostignućima na polju psihoterapije, većina ljudi se ne leči jer zapravo nije ni svesna problema koji ima. Budući da se simptomi bipolarnog poremećaja vremenom pogoršavaju, jako je bitno da naučimo da prepoznamo znake ovog psihičkog poremećaja dok je još u ranoj fazi kako bismo blagovremeno potražili pomoć.

Bipolarni poremećaj, poznat i pod nazivom manična depresija, uzrokuje velike i nagle promene u ponašanju, načinu razmišljanja, ponašanja kao i nagli skok i pad energije. U okviru ovog poremećaja, uočavamo dve faze – maničnu i depresivnu, koje se smenjuju u kratkom vremenskom periodu.

bipolarni-poremecaj-1
Karakteristike manične faze su euforija i razdražljivost! (foto: Valeria Sanchez/Flickr.com)

MANIČNA FAZA

U maničnoj fazi osoba je napadno razdragana u odnosu na uobičajeno ponašanje. Obolela osoba neprekidno ispoljava visok tonus raspoloženja, s karakteristikama euforije ili razdražljivosti. Ukoliko se ne leče, manični napadi traju mesecima, čak i godinama. Najčešći simptomi u ovoj fazi su neograničena samouverenost, grandomanija, izuzetna elokventnost i upadljivo povećanje psihomotorne sposobnosti.

Manija može biti praćena i nesanicom, oslabljenom koncentracijom, pojačanim seksualnim nagonom, delirijumima ili halucinacijama. Kad nastupi ova faza, osoba se često izlaže opasnosti jer se upušta u nesmotrene radnje kao što su ekstremni sportovi, brza vožnja i nezaštićeni seks sa nepoznatim osobama, lakše poseže za alkoholom i narkoticima i sklona je agresivnim ispadima. Na osnovu jačine i težine simptoma, mogu se dijagnostikovati lakši oblik manije – hipomanija ili prava manija, dramatično stanje u kojem nekontrolisana i riskantna hiperaktivnost zahteva hospitalizaciju.

 (foto: Valeria Sanchez/Flickr.com)
Melanholično raspoloženje, brzo zamaranje i mentalna konfuzija karakteristični su za depresivnu fazu! (foto: Valeria Sanchez/Flickr.com)

DEPRESIVNA FAZA

Depresivna faza često nastupa nakon manične epizode. Da bismo sa sigurnošću ustanovili stanje depresije potrebne su najmanje dve nedelje izgubljenog interesovanja i zadovoljstva za sve ili veći deo dnevnih aktivnosti. Bolest prepoznajemo po depresivnom, razdražljivom ili melanholičnom raspoloženju, brzom zamaranju i mentalnoj konfuziji. Javlja se i osećaj krivice, neprilagođenosti ili očajanja. Osoba može patiti od nesanice ili pak biti uvek pospana, nezainteresovana za seks, nervozna zbog povećanog ili smanjenog apetita. I u ovoj fazi mogući su delirijumi i halucinacije.

Izvor: Health.com/Nhs.uk/Helpguide.org
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.