Jelena Pantić

Diplomirani psiholog na doktorskim studijama na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Više od deset godina se bavim emocionalnom inteligencijom, pozitivnom psihologijom, psihologijom sreće i blagostanja i ljubavnim vezama. Njen pristup radu je integrativan, kombinuje geštalt, transakcionu analizu, analitičku psihologiju i još mnogo toga što je tokom svih ovih godina rada naučila na raznim stranama od raznih učitelja.