Žena

LOL: Kako se menja život žene posle 25. godine?

Što smo starije, više pažnje obraćamo na neke stvari o kojima ranije nismo razmišljale, menja nam se ukus i način…