Kontakt

Redakcija Savršena.com

mail@savrsena.com

Power Media Group d.o.o. Beograd

Dragana Vukajlović Krstović, direktor

E-mail: dvk@pmg.rs

Mob: +381 63 822 78 99